Om Eva Meile

Eva Meile er oprindelig uddannet som pianist og musikpædagog ved Det kongelige danske Musikkonservatorium. Efter sin klaverdebut i 1967 havde hun en omfattende koncertvirksomhed, især som kammermusiker og akkompagnatør for sangere.
I en årrække arbejdede hun som freelance repetitør på Danmarks Radio. Hun har haft mange radioudsendelser, dels sammen med sangere, dels som akkompagnatør for Radiokoret. Fra 1969 til 1976 var hun ansat som klaverlærer ved konservatoriet.
I 1976 begyndte hun at studere teologi ved Københavns universitet. Hun blev kandidat i 1982 og underviste efter sin eksamen et år i filosofi ved Det teologiske Fakultet. Derefter søgte hun stilling som præst og har siden været sognepræst i København, først i Sct. Andreas kirke, siden i Lutherkirken.
Hun har undervist organister på konservatoriet i liturgik og salmekundskab og har som medlem af salmebogskommissionen været med til at udarbejde den nye salmebog. Hun er endvidere forfatter til adskillige bøger om teologiske og kirkelige emner. Eva Meile har holdt talrige foredrag i kirker, på højskoler og biblioteker o.l.

 

Artikel i WikiPedia

 

Kontakt og booking:

Eva Meile
C.F. Richsvej 2, 3.
2000 Frederiksberg
Telefon 38 33 19 12
Email: eva@meile.dk

Foredrag

v/ Eva Meile

Eva Meile ved flyglet

1. Den danske sang - den danske folkelighed

Den danske sangskat er et af de dybeste og mest lødige udtryk for dansk folkelighed. Med hvad er folkelighed i det hele taget? Og på hvilken måde kan den afspejle sig i et lands poesi og musik? Det er spørgsmål, som dette foredrag prøver at besvare. Det var frem for alt den romantiske strømning i 1800-tallet, den såkaldte "guldalder", der skabte grobund for den danske sang. Eva Meile vil fortælle om nogle af de digtere og komponister, som har skabt vores sangtradition, og der vil blive lejlighed til at synge en række af de mest elskede folkelige sange.

2. Den danske salmesangs historie

Da den lutherske reformation kom til Danmark i 1536, stod man over for et problem: Det var et hovedpunkt for Luther, at gudstjenesten skulle foregå på modersmålet; der skulle altså herefter synges danske salmer i den danske højmesse. Sådan nogle havde man bare ikke. Så nu gjaldt det om at tilvejebringe nogle i en fart. Eva Meile fortæller om bestræbelserne for at skabe en dansk salmebog og om den religiøse og poetiske rigdom, som gennem snart et halvt årtusind er kommet til udtryk i den danske salme. Vi skal høre om vore store salmedigtere og om den musik, som vi synger deres salmer på. Og vi skal synge både gamle og helt nye salmer og drøfte fremtiden for den danske salmesang.

3. Toner og tider

Klavermusikken fra Bach til Carl Nielsen
Da man omkring år 1700 fandt en ny måde at stemme klaver på, "det veltemperede klaver", samtidig med at selve det mekaniske grundlag for tasteinstrumenterne udvikledes betydeligt, betegnede det fødslen for klavermusikken, sådan som vi kender den i dag. Den første komponist, der udnyttede klaverets nye muligheder, var Johann Sebastian Bach. Siden har store komponister som bl.a. Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin og Debussy lagt en meget stor del af deres skaberglæde i værker for klaver. Eva Meile spiller eksempler på klavermusik fra barok, wienerklassik, romantik, impressionisme og modernisme og fortæller om hver tids og komponists særpræg.

4. Fra klaverbænk til prædikestol t/r

Eva Meile fortæller om sine to liv: som pianist og som præst
Efter som 40-årig at have forladt musiklivet for i mange år at arbejde som præst i folkekirken har Eva Meile nu genoptaget sin tidligere virksomhed som pianist og formidler af musik. I dette foredrag fortæller hun så vel om sin egen professionelle livsbane som om de faglige og menneskelige udfordringer, der i det hele taget er forbundet med at skifte spor midt i livet. Ud over at fortælle vil Eva Meile spille udvalgte værker for klaver.